מורשה נגישות מתו"ס

אדריכלות שעושה טוב, לכולם

תכנית לימודים שנתית

מרכזת מקצועית: אדריכלית מירב גלילי, מורשת נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ומורשת נגישות השירות.

מורשה נגישות מתו"ס הוא מי שתפקידו להנגיש מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס).

 • הנגשה משמעותה הסרת מכשולים ארכיטקטוניים ופיזיים במבנים ומקומות קיימים ומניעתם מראש באמצעות תכנון וביצוע התאמות נדרשות במבנים ומקומות חדשים.
 • מורשה הנגישות אחראי גם על מתן חוות דעת לאישור הקלות, הפחתות ופטורים מביצוע התאמות.
 • לפי העניין. החל מה-1 באוגוסט 2009, נכנס לתוקפו תיקון מס' 2 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998, הקובע כי בתהליך ההנגשה קיימת חובת היוועצות עם מורשים לנגישות מתו"ס ומורשים לנגישות השירות, שהוכרו ככאלה ע"י המדינה לאחר הכשרה ייעודית בנושא.
 • אנו מקיימים תכנית הכשרה הכוללת מבחנים ופרויקט גמר ומוכרת ע"י האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, רשם המהנדסים והאדריכלים ורשם ההנדסאים.

מטרת הלימודים:

 1. הכשרת מורשי נגישות מתו"ס מיומנים ומקצועיים על ידי הענקת הכלים, השיטות והאמצעים הנחוצים לביצוע משימותיהם, כפי שמוגדרת בחוק.
 2. הטמעת הנושא בקרב המשתתפים וחשיפתם לציבור האנשים עם מוגבלות כך שיוכלו להוות סוכני שינוי, בנוסף לתפקידם הסטטוטורי.

מה אלמד?

 • הכרת תחום המוגבלויות – תפיסות חדשות בעולם הבריאות והרווחה
 • חקיקה בתחום הנגישות
 • מרכיבים בתכנון נגישות למתו"ס ונגישות במבנים ייעודיים
 • עקרונות לבחירת התאמות במקום העבודה
 • בודת המורשה לנגישות מתו"ס בפועל
 • פרויקט גמר

בחינות:

 1. בחינה עיונית חיצונית אינטגרטיבית- תורת המקצוע (ציון עובר 70)
 2. פרויקט גמר- הצגה והגנה (ציון עובר- 70)
 3. בחינות פנימיות (ציון עובר 70)

תנאי קבלה לקורס:

 1. עפ"י המפורט ברישומי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הזכאים להירשם לקורס הם:
  א. אדריכל, או מהנדס הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור הקשור למבנים תשתיות וסביבה שקבע הרשם בהתייעצות עם הנציב (פירוט הרשאים להירשם לקורס בהמשך).
  ב. הנדסאי הרשום בפנקס בתחום הקשור למבנים ותשתיות שקבע הרשם בהתייעצות עם הנציב.
 2. ניסיון מקצועי בתכנון/ פיקוח/ ביצוע/ תהליכי רישוי עסקים של שלוש שנים לפחות מיום הרישום בפנקס.
 3. הצגת המסמכים הבאים:
 • תצלום דיפלומה ותעודת רישום בפנקס
 • תצלום ת.ז
 • קורות חיים המוכיחות 3 שנות ניסיון בתכנון
 • המלצה, תימוכין (לקוח/ מעסיק) באשר לתכנון/ פיקוח/ ביצוע/ תהליכי רישוי עסקים המוכיחות שלוש שנות ניסיון לפחות מיום הרישום בפנקס.

פרטי הקורס

מיקום הקורס: מגדל המגינים, שדרות המגינים 28 עיר תחתית, חיפה
היקף הקורס: 220 שעות אקדמיות
יום הלימודים: שלישי, 17:00-20:15, שישי (באופן מקוון בזום), 8:15-10:30
מועד פתיחה: 12 באוקטובר 2021
בנוסף, תידרש מהמשתתפים עבודה עצמית משמעותית: קריאה, תרגול בחינות פנימיות והגשת פרויקט גמר.

תעודה: תעודת גמר ותעודת מקצוע מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ותעודת סיום מטעם לימודי חוץ של המרכז האקדמי ויצו חיפה (התעודה תוענק למי שעמד בהצלחה בכל דרישות הקורס, לרבות נוכחות בשיעורים, עמידה בבחינות והגשת פרויקט גמר).

דמי הרשמה: 400 ₪ בלבד

*התאמות במבחנים; בהתאם לנהלי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים תלמיד רשאי להגיש עם תחילת הקורס בקשה להתאמה בבחינות בצירוף תימוכין או אישור מקצועי עדכני המעיד על הקושי (למשל; לקות למידה, קשיי שפה וכו').

**נרשם אשר לא העביר את מסמכי ההרשמה הנדרשים, הליך הרשמתו יתעכב ולא נוכל להבטיח את מקומו בקורס. את המסמכים יש להעביר לכתובת המייל [email protected] ולוודא כי התקבלו בהצלחה.

עדיין מחכה?! זה הזמן לעצב מסלול מחדש!
כמה פרטים קטנים והיועץ הלימודי שלנו יצור עמך קשר:

היי, טרם
השארת פרטים.
היי, טרם השארת פרטים.

הנה הזדמנות נוספת לשמוע מאיתנו על המסלולים השונים ואפשרויות הלימוד:

הצעד הבא לקריירה שלך בעיצוב
מתחיל כאן: